Svi mi radimo stvari za koje smo rekli da ih nikada nećemo napraviti.